R Notları: Görselleri/Grafikleri ve Kodları Nasıl İndiririm?

R’da gerçekleştirdiğimiz eylemleri kaydederek çevrimiçi ortamda paylaşmak ya da bilgisayarda depolamak için iki yöntemimiz var. Birinci yöntem “Knit” aracılığıyla, ikinci yöntem ise komutlarla gerçekleştirilebilir.

R Studio’da sol üst pencerenin üzerinde “Knit” butonu bulunuyor,  bu buton aracılığıyla kodlar ve görseller html, pdf ve word dosyalarına dönüşerek indiriliyor.

Knit ile ilgili sorunlar yaşandığı zaman ise “ggsave” komutu kullanılarak görsel ve grafikler indirilebilir. Bir önceki yazımda hazırladığım görseli ggsave ile nasıl indirdiğimi göstereceğim:

datanotlar3grafik <- ggplot(datanotlar3, aes(nesil, y = value)) + 
geom_jitter(aes(y = gazete, col = "gazete")) + 
geom_jitter(aes(y = radyo, col = "radyo")) + 
geom_jitter(aes(y = televizyon, col = "televizyon")) + 
geom_jitter(aes(y = telefon, col = "telefon")) + 
geom_jitter(aes(y = dergi, col = "dergi"+
labs(color="Kategoriler") + labs(y="Değer") + xlim("S", "BB", "X", "Y", "Z") + theme_economist() + scale_colour_economist()))

Görseli hazırladığım tüm kodları “datanotlar3grafik” üzerine tanımlıyorum. Daha sonra ise:

ggsave("datanotlar3.png") ggsave("datanotlar3.jpg")

ggsave("datanotlar3.tiff") ggsave("datanotlar3.svg") ggsave("datanotlar3.pdf")

Yukarıda yer alan “ggsave” komutunu kullanarak sonuna istediğiniz uzantının kısaltmasını ekleyip bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir