Makale

TikTok Platformu ve Gazetecilik İle İlişkisi Üzerine (Makale)

TikTok platformunun yapısını, gazetecilik dinamikleri bağlamında ele alarak gerçekleştirdiğim çalışma, Yeni Medya Dergisinin 12. sayısında yayımlandı. Tiktok ve Gazetecilik...

YouTube, Netflix ve Metrobüste Sessizlik (Makale)

Metrobüs ortamını; akıllı telefon aracılığıyla tüketim deneyimlerini, ilişkileri, yabancılaşmayı ve bu durumun sosyolojik etkilerini anlamaya çalıştığım araştırmam Intermedia e-Journal’de...

Veri Gazeteciliği Üzerine Bir Değerlendirme (Makale)

Marmara Üniversitesi Bilişim Bölümü’nde yürüttüğüm yüksek lisans çalışmalarının bir ürünü olarak yayımlanan bu makalede, Türkiye’de veri odaklı yaklaşımların eksikliklerini...